تذكر بیش از ۶۰ نماینده به رئیس جمهور

بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان در تذكری به رئیس جمهور خواستار تجدید نظر جدی در كلیه روابط با كشور امارات به دلیل موضع‌گیری این كشور علیه جمهوری اسلامی ایران شدند.
به گزارش نما، 60 نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور خواستار تجدید نظر جدی در کلیه روابط با کشور امارات به دلیل موضع‌گیری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا شدند.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۱