ثبت 27 روز هوای سالم در اردیبهشت سال جاری

شاخص كیفیت هوای تهران در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرایط بهتری داشت.
به گزارش نما، هوای تهران در اردیبهشت امسال از اردیبهشت 96 بهتر بود. در ماه دوم سال جاری هوای تهران فقط در روزهای 2، 9 و 18 اردیبهشت آلوده شد و در آلوده ترین حد ممکن به شاخص 111 رسید. در عین حال روز 27 اردیبهشت هوای تهران با شاخص 47، پاکترین شرایط خود را طی کرد.

شاخص کیفیت هوای تهران در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرایط بهتری داشت. همچنین در مقایسه با اردیبهشت 4 سال اخیر، بیشترین شمار روزهای پاک را داشت اما روند روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس نیز افزایش یافت تا فقط 25 روز هوای سالم در اردیبهشت 97 تهران ثبت شود.

ناپایداری‌های جوی فراوانی که طی هفته‌های اخیر در پایتخت وجود داشت، مهمترین عامل افزایش کیفیت هوای این ماه نسبت به سال‌های گذشته بوده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۱