مجلس افغانستان به قطر و امارات اعتماد ندارد

گروهی از نمایندگان مجلس افغانستان ضمن مخالفت با حضور نیروهای قطری و امارتی اعلام كردند كه حضور این نیروها جنگ های نیابتی در افغانستان را افزایش می دهد.
به گزارش نما، نمایندگان مجلس افغانستان ضمن انتقاد تند از دولت مبنی بر توافق با پیشنهاد اعزام نیروهای اماراتی و قطری در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کردند که دولت صلاحیت چنین توافقی را ندارد و این مسئله باید به شورای ملی این کشور ارجاع گردد.

«نصرالله صادقی زاده نیلی» یکی از اعضای مجلس افغانستان گفت که کشورهای همسایه به دو کشور امارات و قطر دید منفی دارند زیرا این دو کشور با حمایت آمریکا طالبان را به وجود آوردند؛ چنین کشورهایی که طالبان را به وجود آورده اند، چگونه علیه این گروه قرار خواهند گرفت.

نیلی هشدار داد که دولت افغانستان باید نسبت به حضور نیروهای خارجی در افغاستان بسیار دقت کند در غیر این صورت افراد بیشتری قربانی جنگ‌های نیابتی کشورهای خارجی خواهند شد.

«جعفر مهدوی» دیگر عضو مجلس افغانستان نیز گفت: در صورتی که نیروهای امارات و قطر وارد افغانستان شوند، جنگ نیابتی را در کشور شعله‌ورتر خواهند کرد.

مهدوی با اشاره به حضور تقریبا ۲۰ ساله نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هیچ پیشرفتی در زمینه تامین امنیت در کشور صورت نگرفته و با حضور این نیروها این امر تحقق نخواهد یافت.

وی همچنین تاکید کرد که دولت صلاحیت توافق برای حضور نیروهای خارجی در این را کشور ندارد ‌و توافق با این مسئله نیز خلاف منافع ملی است.

«فکوری بهشتی» دیگر عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز با اشاره به این که جنگ های نیابتی مردم افغانستان را بیچاره کرده است، خاطر نشان کرد که توافقنامه دولت با حضور نیروهای اماراتی و عربی در این کشور باید از سوی شورای ملی افغانستان تایید گردد.

بهشتی نیز خاطرنشان کرد که بدون تایید شورای ملی، دولت افغانستان حق تایید حضور نیروهای خارجی را ندارد و اگر دولت این توافقنامه را امضا کرده است هم باید جهت تایید به شورای ملی بفرستد.

این در حالی است که هفته گذشته کاخ ریاست جمهوری طی بیانیه ای گفت که پیشنهاد امارات و قطر برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان در چارچوب نیروهای حمایت قاطع را بررسی و مورد تایید قرار داده است.

ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۰