هشدار امیل لحود درباره پیشنهاد جدید رژیم صهیونیستی

رئیس جمهور پیشین لبنان می‌گوید، مذاكره‌ای كه اسرائیل درباره مرزها میان این رژیم و لبنان مطرح و با نظارت سازمان ملل و آمریكا آن را پیش می‌برد، مانور بسیار خطرناكی است كه دستاوردهای لبنان را ضایع و این فرصت را به رژیم صهیونیستی می‌دهد كه درباره حقوق مسلم لبنان درخصوص مرزها و سرزمینش به مذاكره بنشیند.
به گزارش نما، امیل لحود، رئیس جمهور پیشین لبنان می‌گوید، از تجربه ۱۸ ساله‌اش در ریاست بر لبنان به این نتیجه رسیده، مذاکره با اسرائیل یا تکیه بر سازمان ملل و قطعنامه‌های آن لبنان را حفظ نمی‌کند بلکه "تنها قدرت است؛ قدرت ارتش ملی، قدرت مردم، قدرت مقاومت و قدرت حمایت از دوستان وفادار است که حافظ لبنان است و مابقی سرابی بیش نیست."

وی افزود: خطرناک‌تر از این مساله مطرح کردن موضوع مذاکره درباره مزارع "شبعا" واقع در مرزهای لبنان و سوریه با اسرائیل است، درحالی که سازمان ملل با استناد به پرونده‌ کاملی که لبنان ارائه کرده و موافقت سوریه با این پرونده و براساس اثبات این سازمان از طریق گزارش ارائه شده به شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ تاکید کرده این مزارع متعلق به لبنان است.

لحود ادامه داد: هرگونه مذاکره در این باره ممکن است چنین تفسیر شود که این مذاکره نوعی اعتراف ضمنی برای زمیمه کردن مزارع شبعا به ارتفاعات جولان سوریه و قانونی کردن اشغال آن از سوی اسرائیل است در حالی که مطمئنا لبنان این کار را نمی‌پذیرد.

رئیس جمهور پیشین لبنان از مقامات کشورش خواست، از تاریخ درس عبرت گرفته و تحت هیچ فشار و توجیهاتی به اسرائیل فرصت ندهند که "مرزهای بین‌المللی لبنان را نابود و به سوریه توهین کند زیرا امروز لبنان قدرتی دارد که می‌تواند به وسیله آن مواضع قانونی، سرزمین و حقوق خود را حفظ و از آن دفاع کند."

لحود گفت: برخورد و تنش‌های مرزی، دریایی و زمینی میان اسرائیل و لبنان ادامه دارد و این برخوردها به ویژه با اکتشاف میادین گازی در مناطق مورد مناقشه در دریای مدیترانه تشدید شده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۰