وقتی ژنرال در تمرینات "پرسپولیس" سنگ تمام می گذارد

یكی از بهترین اعضای حاضر در تمرینات اخیر پرسپولیس، مربی ایرانی این تیم است.
به گزارش نما، پس از حدود ۳۳ روز تعطیلی تمرینات، پرسپولیسی ها از عصر روز شنبه تمرینات شان را در ورزشگاه شهید کاظمی استارت زدند و بدنسازی و کار با توپ را آغاز کردند.

نکته جالب این تمرینات، آمادگی بدنی و علاقه وافر کریم باقری در انجام تمرین همراه با بازیکنان دیگر بود. او از برخی بازیکنان پرسپولیس که در این مدت دچار اضافه وزن شده بودند نیز، بدن آماده تر و انگیزه های بیشتری داشت و انگار می خواست از حالا استارت بزند تا خود را مهیای آغاز لیگ کند!

انگیزه های کریم که در بین پرسپولیسی ها به «ژنرال» معروف است، در تمرین با بازیکنان یکی از مهم ترین مسائلی است که برانکو را بر استفاده بیشتر از باقری در کادرفنی ترغیب می کند.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۸