سقوط مرگبار یك كارگر از ساختمان ۱۳ طبقه

یك كارگر ساختمانی در اثر سقوط از ارتفاع طبقه ۱۳ ساختمانی در حال ساخت در خیابان جهان پناه اراك جان باخت.
به گزارش نما، یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط از ارتفاع طبقه ۱۳ ساختمانی در حال ساخت در خیابان جهان پناه اراک جان باخت.

کارگر حادثه دیده حدودا ۳۰ سال سن داشته است که به دلیلی نامشخصی از طبقه ۱۳ سقوط می‌کند و در نتیجه بر اثر شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست می‌دهد.

علت حادثه در دست بررسی است.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۸