آن روی سكه لیبرال دموكراسی

ترور رجال سیاسی، طرح‌ریزی كودتا، حمله نظامی به خاك یك كشور، انهدام مراكز نظامی و... را شاید بتوان مبتنی بر منطقی توجیه و اقدامی طبیعی در رویارویی با یك كشور تلقی كرد؛ اما حمله به هواپیمای مسافربری را كه در آن 290 بی‌گناه شامل زنان و كودكان معصوم حضور دارند، با هیچ منطقی نمی‌توان توجیه و تحمل كرد!

ترور رجال سياسي، طرح‌ريزي کودتا، حمله نظامی به خاک يک کشور، انهدام مراکز نظامي و... را شايد بتوان مبتني بر منطقي توجيه و اقدامي طبيعي در رویارویی با یک کشور تلقي کرد؛ اما حمله به هواپيماي مسافربري را که در آن 290 بي‌گناه شامل زنان و کودکان معصوم حضور دارند، با هيچ منطقي نمي‌توان توجيه و تحمل کرد! اين حادثه تنها گوشه‌اي کوچک از جنايات بي‌شماري است که در تاريخ 500 سال غرب جديد فراوان از آن مي‌توان یافت!
حقيقت آن است که آنچه امروز با عنوان تمدن ليبرال دموکراسي غرب در جهان خودنمايي کرده و خود را متضمن همه فضایل انساني اعم از آزادي، عدالت، انسانيت، توسعه و پيشرفت معرفي می‌کند، تنها ظاهري بدلي است که براي فريب افکار عمومي صورت‌بندي شده است! در پس اين چهره پرطمطراق، صدها سال غارت، جنايت، تجاوز و تعدي، کشتار و دروغ و فريب نهفته است که ماحصل آن انتقال ثروت کشورهاي استعمارزده (اعم از آمريکاي شمالي و جنوبي تا آفريقا، اقيانوسيه و آسيا) به اروپا است!
اين روند از اواخر قرن پانزدهم ميلادي با آنچه به دروغ «کشف» آمريکا به دست «کريستف کلمب» يهودي شهرت يافته است، آغاز می‌شود و با تسخير سراسر قاره آمريکا و کشتار سرخ‌پوستان بومي و غارت ثروت‌هاي نهفته در اين سرزمين ادامه یافته، با تهاجم به جنوب و جنوب شرق آسيا و دستيابي به ثروت‌هاي شبه جزيره هند رونق مي‌يابد و با اشغال قاره آفريقا و آغاز تجارت جهاني برده به اوج فساد خود مي‌ر‌سد! در اين استثمارگري و زياده‌خواهي همه اروپاييان شريکند! و در فهرست استعمارگران نام کشورهايي، چون اسپانيا، پرتغال، هلند، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک، دانمارک، روسيه و آمريکا به چشم مي‌خورد.
در اين ميان، وظيفه نخبگان جامعه و رسانه‌هاي متعهد و انقلابي بازخواني مجدد تاريخ بشريت و رونمايي از اين سياهه‌اي است که تداوم آن امروز در قالب تجاوز به فلسطين، عراق، يمن، سوريه، افغانستان و... خودنمايي مي‌کند و جنايت و بدبختي و کودک‌کشي و‌ آوارگي را براي ملت اين سرزمين‌ها به همراه داشته است!
نخبگان جامعه بايد اين حقيقت را به گوش نسل جوان برسانند که ثروت امروز اروپا حاصل کار و تلاش و استعداد و هوش برتر انسان غربي نبوده است؛ بلکه حاصل غارت و دزدي بزرگ است که ابعاد آن از چشمان نسل امروز دور نگه داشته شده است! اين نسل بايد بداند که عامل همه بدبختي‌ها در جهان سوم در زياده‌خواهي غرب ریشه دارد. درس‌هاي بزرگ فراوانی در مطالعه تاريخ استعمار نهفته است که آشنايي با آن را براي نسل جوانان امروز ضروري مي‌کند!
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۱۳