خبری تأسف‌انگیز و خسارت‌بار...

بازرسی آژانس از دانشگاه علم و صنعت فصل جدیدی در دیپلماسی ذلت!

یكی از خبرهای تأسف‌انگیز و خسارت‌بار كه این روزها میان هیاهوسازی‌های رسانه‌ای گم شد و كمتر به آن توجه شد، خبر حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت بود
یکی از خبرهای تأسف‌انگیز و خسارت‌بار که این روزها میان هیاهوسازی‌های رسانه‌ای گم شد و کمتر به آن توجه شد، خبر حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت بود؛ افرادی تحت عنوان بازرسی وارد این دانشگاه مهم کشور شده و حتی به اتاق تعدادی از استادان نیز وارد شده و بدون اجازه و اطلاع، آنجا را تفتیش کرده‌اند؛ موضوعی که در شرح آن در بیانیه اعتراضی بسیج دانشجویی این دانشگاه این‌گونه آمده است: «بازرسان آژانس تنها به بهانه مقاله پژوهشی یکی از دانشجویان این دانشکده و به کار بردن یک واژه که با واژه‌ای در صنعت هسته‌ای مشابه است، به سمت دانشگاه سرازیر شده و به جای بازرسی از آزمایشگاه و دفتر استاد مربوطه، تعدادی از آزمایشگاه‌ها و دفاتر اساتید را مورد تفتیش قرار داده‌اند. طبق اذعان اساتید دانشکده برق، بسیاری از این استادان هنگام بازدید در دفتر خود حضور نداشته و این اقدام بدون اجازه آنان صورت گرفته است؛ حال آن که تعدادی از قطعات فوق پیشرفته و راهبردی ساخته شده توسط اساتید در همین اتاق‌ها قرار داشته‌اند. مع‌الاسف این اقدام به دلیل هراس از واکنش دانشگاهیان به دور از چشم همگان انجام گرفت، چراکه در غیر این صورت دانشجویان و اساتید این دانشگاه اجازه چنین هتک حرمتی را به مأموران یادشده و عوامل داخلی آنان نمی‌دادند.»
این ماجرا فارغ از آنکه بدعت نامبارکی در فرآیند بازرسی‌های آژانس انرژی هسته‌ای از کشورمان است، دو نتیجه نگران‌کننده نیز به همراه خود دارد؛ در مرحله اول موجب خواهد شد دانشجویان، استادان و محققان کشور در ادامه تحقیقات و فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود با نگرانی‌ها و محدودیت‌های ذهنی و عینی روبه‌رو شوند که مانع و سنگی بر سر راه پیشرفت علمی در کشور خواهد بود و در مرحله بعدی نیز عزت نفس محققان و دانشجویان و عزت ملی مردم و جامعه را لگدمال و پایکوب کرده است!
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۰