چگونگی رفع عذاب الهی در كلام آیت الله بهجت

پیروى از بهترین كتاب الهی یعنی قرآن، عامل حفظ انسان از عذاب ناگهانى است كه خداوند در آیه ۵۵ سوره زمر به آن توجه داده است.
به گزارش نما، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می‌فرمود: جهت رفع این گرفتاریها، اگر آقایان چیزی به نظرشان می‌رسد که امر نافعی باشد که امروز مسلمانان بدان مشغول شوند تا بلا‌ها از آن‌ها مرتفع شود، تذکر دهند.

قرآن می‌فرماید:

و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون.

مادام که تو در میان ایشان هستی، خداوند آنان را عذاب نمی‌کند، هم چنین مادام که استغفار می‌کنند، خداوند آنان را عذاب نخواهد نمود؛ و می‌فرماید:

فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا.

پس چرا هنگامی که عذاب ما به سراغشان آمد، تضرع و زاری نکردند.

هم چنین می‌فرماید:

لما ءامنو اکشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیواة الدنیا و متعنهم الی حین.

هنگامی که ایمان آوردند، عذاب رسواگر را در زندگانی دنیوی از آنان برداشتیم و آنان را تا زمانی (معین) بهره‌ور ساختیم.

در امم سابقه اتفاق که عذاب الهی به همان ترتیبی که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آنان را خبر داده بود، بر بالای سرشان آمده، به طوری که همه یقین کرده و فهمیده‌اند که عذاب خدا نازل خواهد شد؛ ولی با تضرع و ابتهال آن را بر طرف کرده‌اند.

عذاب خداوند از طرف غیب به توسط ملایکه، با توبه و رجوع الی الله و تضرع رفع می‌شود چه استبعاد دارد که عذاب از ما نیز رفع شود؟
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۰