اختیار اعلام جنگ از نتانیاهو گرفته شد

پارلمان رژیم صهیونیستی اصلاحیه قانونی را تصویب كرد كه براساس آن اختیار اعلام جنگ از نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم گرفته شد.
به گزارش نما، کمیته‌ای مشترک از کمیسیون خارجی و کمیسیون قانونی پارلمان رژیم صهیونیستی با اجماع با ارجاع اصلاحیه‌ای در خصوص اساسنامه کابینه درباره اختیار آغاز جنگ یا شروع یک عملیات نظامی مهم برای رای گیری در پارلمان موافقت کرد.

این اصلاحیه تاکید می‌کند: تصمیم برای ورود به جنگ یا یک عملیات نظامی مهم که ممکن است به جنگ منجر شود؛ در دستان نخست وزیر یا وزیر جنگ اسرائیل نیست بلکه آنها باید برای تصویب این تصمیم، جلسه‌ای با کابینه یا با کابینه امنیتی برگزار کنند.

رای گیری درباره این اصلاحیه، اصلاحیه سابقی را که به نخست وزیر و وزیر جنگ این اختیار را می‌داد که به تنهایی خودشان تصمیم اعلام جنگ یا عملیاتی نظامی از این قبیل را در شرایطی خاص بگیرند؛ لغو می کنند. این اصلاحیه در آوریل گذشته و با اصرار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصویب شده بود.

پارلمان رژیم صهیونیستی در آوریل گذشته اصلاحیه‌ای را درباره اساسنامه کابینه تصویب کرده بود که به نخست وزیر و وزیر جنگ اجازه می‌داد تا بدون رجوع به کسی در "سایه شرایط اضطراری" جنگ به راه بیاندازند.

پارلمان در آن زمان این اصلاحیه را با 62 رای موافق در مقابل 41 رای مخالف تصویب کرده بود. در این اصلاحیه آمده بود که هیئت وزیران خودش تصمیم به شروع عملیاتی نظامی می گیرد که به جنگ منجر می شود اما در شرایط استثنایی، وزیر جنگ و نخست وزیر می توانند بدون رجوع به کسی این تصمیم را بگیرند.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۷