تكمیل لیست بازیگران «روز بیست ویكم»

بازیگران نمایش «روز بیست ویكم» كه از ۷ مرداد ماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه خواهد رفت، معرفی شدند.


به گزارش نما، نمایش «روز بیست ویکم» که از ۷ مرداد ماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه خواهد رفت به ماجراهایی در حاشیه دهه پر حادثه بیست شمسی می پردازد. اشغال ایران توسط روس ها و بریتانیایی ها، قحطی نان، التهابات داخلی، اصطکاکات روشنفکرانه و عشق و سنت و مبارزه محورهایی هستند که هر کدام گوشه ای از داستان عاشقانه این نمایش را شکل داده اند.

ایوب اقاخانی و سولماز غنی به عنوان بازیگران اصلی نمایش پیش از سایر بازیگران معرفی شده بودند.سروش طاهری، بهرام سروری نژاد، رویا فلاح، محمد رضا قلمبر، پویان یحیی پور، نگین فیروزه منش، پریسا خواجه ده، یاسمن تبریزی نیز یگر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

مدیرتولید و مجری طرح این نمایش محمد عبدالهادی است.

نمایش روز بیست و یکم از ۷ مرداد هر روز ساعت ۱۸ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه خواهد رفت.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۳۰