جواب عكس!

تیر ضدانقلاب باز هم به سنگ خورد

شبكه دولتی بی‌بی‌سی، شبكه من و تو وابسته به خاندان پهلوی، شبكه صدای آمریكا، شبكه العربیه وابسته به رژیم سعودی، شبكه‌ها و صفحات وابسته به منافقین و ضد انقلاب و... همه و همه با همه توان وارد میدان شدند تا با سوءاستفاده از شرایط ویژه اقتصادی و نارسایی‌ها و ناكارآمدی‌های اخیر بر موج گلایه‌مندی و نارضایتی موجود در جامعه‌ سوار شوند
شبکه دولتی بی‌بی‌سی، شبکه من و تو وابسته به خاندان پهلوی، شبکه صدای آمریکا، شبکه العربیه وابسته به رژیم سعودی، شبکه‌ها و صفحات وابسته به منافقین و ضد انقلاب و... همه و همه با همه توان وارد میدان شدند تا با سوءاستفاده از شرایط ویژه اقتصادی و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های اخیر بر موج گلایه‌مندی و نارضایتی موجود در جامعه‌ سوار شوند و طرح شکست‌خورده خود در ایجاد اغتشاش و درگیری در کف خیابان در شهرهای کشور را احیا کنند که نتیجه این تلاش‌های شبانه‌روزی، فراخوان‌های گسترده و هزینه‌های هنگفت تقریباً صفر بوده است! تصاویری که این روزها خود این شبکه‌ها پخش می‌کنند و مدعی هستند شهروند خبرنگاران‌شان در داخل ایران به دست‌شان می‌رسانند، نشان از اندک بودن جمعیت‌ها و همراهی نکردن مردم با آنهاست که با تیترهای خنده‌دار آشوب و قیام منتشر می‌شوند! افزون بر همراهی نکردن مردم که شکستی بزرگ برای این رسانه‌ها به شمار می‌آید، اقدام هوشمندانه و با مسامحه و درست پلیس از یک سو و مواردی چون حضور فرمانده سپاه مشهد در میان افراد معترض در این شهر و شنیدن سخنان آنان از سوی دیگر، نتیجه عکس برای جریان ضد انقلاب که به دنبال روبه‌روی هم قرار دادن مردم است، به بار آورده است.
از این اتفاقات و شرایط می‌توان دو پیام و نکته مهم را دریافت کرد؛ اول آنکه همه جریان ضد انقلاب و دشمنان خارجی و داخلی هم که جمع بشوند، نمی‌توانند مردم ایران را در مقابل یکدیگر قرار بدهند و برخلاف همه ناکارآمد‌ی‌ها و نارسایی‌ها مردم پای کار انقلاب هستند، نکته دوم هم اینکه اگر مسئولان و صاحبان منصب به میان مردم بروند و صدای آنها را بشنوند و جامعه عزم آنها را برای حل مشکلات ببیند، بی‌شک شاهد همراهی و اتفاق‌های مبارکی در مسیر مرتفع کردن مسائل و مشکلات خواهیم بود.

ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۳