آلیا در گفتگو با نما:

بخشی از مشكلات بخاطر پیری و بی حالی دولت است

عضو سابق كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت برای كارهای اجرائی كه باید نیروهای جوان متخصص و معتقد به مدیریت جهادی و با انگیزه و تلاشگر جذب كند از وزراء و مدیران پا به سن گذاشته بهره می برد.
فاطمه آلیا نماینده ادوار مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با نما با اشاره به مطالبه عموم جامعه از دولت برای رفع مشکلات،گفت: امروز مطالبه عمومی و اساسی جامعه از سوی افکار مختلف سیاسی نقد بر پیری و کندی کار دولت است که در آن چرخ های اجرائی دولت مثل ارابه های عصر هجر می چرخد و انتظاری را که برای چرخش سریع کارها وجود دارد شکل نمی دهد.
وی تصریح نمود: مردم ترمیم کابینه دولت را انتظار دارند تا با بهره گیری از تخصص و مدیریتی باانگیزه ضمن برخورداری از نشاط نیروهای جوان و متخصص کشور در سمت های مدیریتی مشکلات موجود با تلاشی خستگی ناپذیر حل شود.
وی با اشاره به نقش قانون انتخابات در به کارگیری افراد توانمند در امور اجرائی و نظارتی، اظهار نمود: باید تاسف خورد بر کنار گذاشته شدن سیاست های ابلاغی رهبری در مورد انتخابات که متاسفانه دولتمردان و نمایندگان مجلس اهمیت توجه به آن را در سپردن امور طبق منطق و به صورت معقول به دست افراد توانمند دست کم می گیرند.
آلیا با اشاره به طرح مسائل انحرافی و عدم وجود برنامه و طرح راهگشا از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود: یکی از مطالبات جدی مردم این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیایند تدوین و اجرای قانون انتخاباتی را که در دوره های قبل طرح آن داده شد و نقطه عطف آن هم توجه به فرمان مقام معظم رهبری طبق منشور سیاست های انتخاباتی است الویت کاری خود برای گزینش افراد در انتخابات قرار دهند.
وی افزود: طرح انتخابات باید به صورت قانون در بیاید امری که عقل و منطق هم آن را تائید می کند و ثمره مفیدی در پیشبرد امور کشور خواهد بود و در آن قطعا" کسی که می خواهد نامزد نمایندگی مجلس شود باید توانایی های لازم برای این کار را داشته باشد و از عقبه و رزومه مدیریتی قوی برخوردار باشد و بتواند در امر قانون گذاری و نظارت بر کارهای دولت موفق عمل کند چرا که تا کسی کار اجرا نکرده باشد نمی تواند تشخیص دهد طرح و نظر و قانونی که به دنبال تصویب آن است مطلوبیت و قابلیت اجرا دارد یا ندارد و جلوی فرصت سوزی ها گرفته می شود.
وی با بیان ضعف های موجود در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: نمایندگان مجلس غافل هستند که دوره به دوره ممکن است جایگاه مجلس که عصاره فضایل ملت است با پرداختن به طرح ها و کارهایی که الویت مردم نیست تنزل می یابد و با از دست دادن نشاط کار برای مردم، مجلس منفعل شده و نمی تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و به جای تاثیر گذار بودن، اثر پذیر می شود امری که به جد باید با توجه به قانون انتخابات با ان مقابله شود.

ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۵