دشمنان با ابزار های رسانه ای كام مردم را تلخ می كنند

معاون اجتماعی ناجا گفت: دشمنان در عصر ارتباطات و در شرایط موجود با استفاده از ابزارهایی كه در دست دارند، كشور ما را تهدید می كند و كام مردم را تلخ می كنند.
به گزارش نما، سردار نوریان معاون اجتماعی ناجا در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: اطلاعات و توسعه ارتباطات یک کالای استراتژیک است و امروز بدون حضور رسانه ها کار غیر ممکن است.

وی افزود: نهادها و سازمان ها برای مدیریت سازمان خود راهی جز اقنای افکار عمومی ندارند. همراه سازی افکار و جوامع یک کار نرم افزاری است .

معاون اجتماعی ناجا ادامه داد: مدیریت افکار عمومی امروز جایگزین راهکارهای سنتی در جهت جلب توجه افکار عمومی شده است. در عصر ارتباطات در انفجار اطلاعات نمی توان به شیوه سنتی کار کرد و در این میان نیروی انتظامی به عنوان مظهر امنیت در انقلاب و نظام مسئولیت زیادی دارد و در حفظ امنیت و آسایش و آبرو نقش دارد که این کار با همکاری مردم و رسانه ها امکان‌پذیر است .

سردار نوریان گفت: در بررسی امنیت، دو نگاه سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد. ناجا از یک طرف یک سازمان امنیتی و از طرف دیگر یک سازمان اجتماعی و مدنی است.

معاون اجتماعی ناجا گفت: دشمنان در عصر ارتباطات و در شرایط موجود با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند، کشور ما را تهدید می کند و کام مردم را تلخ می کنند.

وی گفت: نیروی انتظامی در قالب قانون مداری، الزام مردم به قانون مداری، ارتقای دانش فردی و گروهی و اصلاح رفتارها در جاهایی که کج کاری وجود دارد و در پیشگیری از وقوع جرم و بزه و هر آنچه که جامعه را تهدید می کند، نقش دارد.

سردار نوریان با اشاره به اینکه امنیت یک تولید اجتماعی است، گفت: در حفظ امنیت تمام جامعه نقش و سهم دارند و ما در پلیس این سهم را از آنها مطالبه می کنیم. اگر سازمانها در انجام وظایف خود کم کاری نکنند، امنیت در کشور تامین می شود.

وی تصریح کرد: آنچه در تامین امنیت به پلیس برمی گردد، کاری طاقت فرساست که از نقطه صفرمرزی تا داخل کشور را در بر می گیرد و نیروی انتظامی در این مسیر از مبارزه و مقابله با افرادی که مواد افیونی را به کشور وارد می کنند تا خنثی کردن توطئه های اقتصادی که این روزها کشور را تهدید می کند، مسئولیت مستقیم دارد.

معاون اجتماعی ناجا تاکید کرد: نیروی انتظامی در زمینه اطلاع رسانی فعالیت های خود بضاعت کمی دارد و رسانه ها باید کمک کنند.

سردار نوریان گفت: امروز باید شبکه های اجتماعی مدیریت شوند و در این راه باید از تجربه رسانه ها استفاده کرد.


ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۵