ابوترابی در گفتگو با نما:

تشدید عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی/ تیم اقتصادی دولت در برابر مشكلات اقتصادی ضعیف برخورد می كند

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: از اعمال مجازات های سنگین و سخت علیه رانت خوارها و مفسدین اقتصادی حمایت می كنیم و از قوه قضاییه می خواهیم در راستای اعمال این مجازات ها برای مقابله با مشكلات اقتصادی بوجود آمده در همراهی با دولت حركت نماید.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی در امر نظارت بر عملکرد دولت جهت سامان دادن به امور اقتصادی کشور، گفت: در جلسه غیر علنی مجلس به صورت مفصل درباره علل گرانی های بوجود آمده و عدم ثبات قیمت ها در کشور بحث و تبادل نظر شد که با توجه به قرار گرفتن در یک جنگ تمام عیار اقتصادی که بیشتر بعد روانی دارد باید گفت ستاد فرماندهی در دولت برای مقابله با مشکلات بوجود آمده با ضعف روبروست و هنوز نتوانسته جایگاه خود را در این پروسه برای مقابله با مشکلات پیش آمده پیدا کند.لیکن امید می رود در روزهای آتی با تلاش بیشتر برای به دست گرفتن امور در همکاری با سایر قوا بهتر از گذشته عمل کرده و بر جنگ روانی و شرایط نابسامان اقتصادی بوجود آمده فائق آید.
ابوترابی اظهار نمود: از جلسه اخیر سران قوا در قرارگاه اقتصادی خبرهای خوبی رسیده که امیدواریم اتفاقات مبارکی در حال رخ دادن به نفع مردم و ثبات قیمت ها باشد و با اطلاع رسانی صحیح به مردم و تشریح وضع موجود از وضعیت آشفته اقتصادی کشور خارج شده و به سمت هنجارها و ثبات قیمت و ساماندهی امور در کشور حرکت کنیم.
ابوترابی با بیان اینکه علل عمده نابسامانی های اقتصادی بوجود آمده داخلی است، ابراز داشت: وضعیت بوجود آمده در بعد اقتصادی در کشور بیشتر جنگ روانی است و باید با تدوین ابزارهای اقتصادی کارآمد و سیاستگذاری های صحیح در دولت و سایر قوا با آن مقابله شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رانت خوارها و مفسدین اقتصادی در بوجود آمده شرایط نابسامان کنونی و عدم ثبات قیمت ها، اظهار نمود: از اعمال مجازات سنگین و سخت علیه رانت خوارها و مفسدین اقتصادی حمایت می کنیم و از قوه قضاییه می خواهیم در راستای اعمال این مجازات ها برای مقابله با مشکلات اقتصادی بوجود آمده حرکت کند.
وی افزود: در جلسه غیر علنی مجلس روی محور ها و برنامه های دولت تمرکز داشتیم و به روند سیاست گذاری های مطلوب پرداختیم لیکن مشکل اصلی در دولت عدم شکل گیری قرارگاه اقتصادی دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی موجود است که ضعف دارد و باید تقویت شود.

ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۷