كیایی نژاد در گفتگو با نما:

مشكلات امروز برجام ناشی از تصویب ۲۰ دقیقه‌ای آن در مجلس است

عضو سابق كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید از برجامی كه 20 دقیقه ای تصویب شد انتظاری جز بوجود آمدن مشكلات كنونی را داشت
مفید کیایی نژاد نماینده ادوار مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ترویج روحیه نا امیدی در بین مردم از سوی برخی مسئولان در دوره پسابرجام، گفت:اگر فرمایشات مقام معظم رهبری از ابتدای مذاکره برجام با بیگانگان مورد توجه مذاکره کنندگان و نصب العین مسئولان قرار می گرفت امروز بسیاری از مشکلات پیش رو در کشور بوجود نمی آمد.
وی با بیان اینکه نباید از برجامی که 20 دقیقه ای تصویب شد انتظاری جز بوجود آمدن مشکلات کنونی داشت، عنوان نمود: بنده در مجلس بودم و یکی از افتخاراتم این است که جز مخالفان انعقاد اصل برجام به سبب تبعات کنونی آن و بی اعتمادی به آمریکا بودم.
وی اظهار داشت: متاسفانه علی رغم تذکرات مقام معظم رهبری بسیاری از دولتمردان در زمان مذاکرات زیر بار هشدارها نرفتند و در وضعیت بوجود آمده پسا برجام که منجر به بروز مشکلات بسیاری برای مردم شده است خود را مسئول نمی دانند در حالی که هم دولت هم مجلس در این رابطه مسئولیت دارند و باید شهامت پذیرش مسئولیت و جبران داشته باشند.
کیایی نژاد با اشاره به ضررهای فراوان رفتن به پای میز مذاکرات برجام با توجه به بدعهدی آمریکا، ابراز نمود: البته هر جا جلوی ضرر را بگیری منفعت است برجام منعقد شد ولی رفتار آمریکا در بد عهدی و بی تعهدی یک بار دیگر برای همه آشکار شد و امروز دیگر نباید اعتمادی به آمریکا و بیگانگان داشت.
وی با تاکید بر ضرورت تکیه بر توان داخل و خودباوری در پیشرفت کشور، اذعان نمود: همانطور که رهبری هم نسبت به ماندن در برجام با اروپایی ها هشدار داده اند انتظار و چشم امید به رفع مشکلات از طریق بیگانگان را نباید داشت چرا که اروپایی ها هم هیچ وقت آمریکا را رها نمی کنند که با ما توافق کنند.
وی افزود: امروز در شرایط پسابرجام آیات قرآن راهنما وراهگشای ماست آن جا که می فرماید« غیر هم جبهه خود را هم راز خود انتخاب نکنید چرا که آنها همواره می خواهند شما در رنج و عذاب باشید و دشمنی از زبان اینها می ریزد و آنچه از دشمنی در دلشان است بیشتر از آنی است که بر زبانشان می آورند و ما این نشانه ها را به شما نشان می دهیم تا شما در آن تعقل کنید» لیکن امروز با استناد به همین آیات قرآنی باید با بلائی که از سوی آمریکا در برجام نصیب کشور شد مسئولان فریب اروپا را هم نخورند وبا تکیه بر توان داخل برای رفع مشکلات حرکت کنند.
وی افزود: دست اندرکاران برجام باید شهامت به خرج داده و به اشتباهات خود اعتراف کنند تا مردم امیدوار شوند نه اینکه به توجیه اشتباهات و کارهای خلاف خود با فریب مردم ادامه داده و به دنبال مایوس کردن مردم باشند.

ثبت: ۱۳۹۷/۵/۱۸