ترامپ كانادا را به وضع تعرفه بر خودروها تهدید كرد

ترامپ با انتشار پیامی در توئیتر گفت باید خودروسازان و كشاورزان در نظر گرفته شوند وگرنه هیچ توافقی در كار نخواهد بود و در صورتی كه آمریكا با كانادا به توافق نرسد، بر واردات خودرو تعرفه وضع می‌كند.
به گزارش نما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: «توافق با مکزیک به خوبی پیش می‌رود. باید خودروسازان و کشاورزان در نظر گرفته شوند وگرنه هیچ توافقی در کار نخواهد بود.

رئیس جمهور جدید مکزیک یک جنتلمن واقعی است. اما کانادا باید صبر کند. تعرفه و موانع تجاری آن‌ها بسیار زیاد هستند. در صورتی که (با کانادا) به توافق نرسیم، بر واردات خودرو تعرفه وضع می‌کنم.»
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۰