حمله شیر به سفره مردم

كاریكاتور از گرانی شیر
467595_578.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۰