بحران مالی تركیه اروپا را تاحت تاثیر قرار می دهد

كارشناس مسائل اقتصادی گفت: بحران مالی تركیه تأثیر دومینویی بر اقتصاد اروپا خواهد داشت.
به گزارش نما، پتر کاردیلیو کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه "اسپارتان کپیتال سکیوریتیز" در گفتگو با این شبکه گفت سقوط ارزش واحد پول ترکیه می تواند تأثیری دومینویی بر اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشد.

او گفت: "انتظار می رود بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را افزایش دهد و دو یا سه برابر کند. اگر این اتفاق رخ ندهد، گمانه زنی ها در ارتباط با واحد پول ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت. این بدین معناست که ما ممکن است شاهد یک بحران یک ساله باشیم. همان گونه که می دانید برخی بانک ها در جنوب اروپا به سبب بدهی های ترکیه در معرض خطر قرار دارند. اگر گمانه زنی ها در این باره ادامه داشته باشد، ترکیه با یک انفجار مواجه خواهد شد و ما ممکن است شاهد بحران در بانک های اروپا به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا باشیم."
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۰