قدرت تسلیحاتی و موشكی ارتش سوریه

كارشناس نظامی روس گفت: قدرت تسلیحاتی و موشكی ارتش سوریه افزایش یافته است.
به گزارش نما، کارشناس نظامی روس تاکید کرد: قدرت تسلیحاتی و موشکی ارتش سوریه افزایش یافته است به طوریکه صنایع نظامی سوریه در دوره اخیر موفق شده یک سلاح موشکی با دقت بسیار عالی بسازد که به سیستم ماهواره ای نیز مجهز است.

وی در ادامه افزود: با ساخت این سلاح جدید احتمال آنکه موشک اندازهای «خیبر۱» مجهزتر شوند بسیار زیاد است.

این کارشناس روس تاکید کرد: این موشک اندازها بر پایه الگوی موشکهای چینی از نوع « WS-۱ WS-۱B » ساخته شده است. قبل از آغاز جنگ و درگیری در سوریه، این کشور توانست با کمک ایران و کره شمالی بسیاری از سیستم های موشکی را تولید کند.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۰