تصویری ناب از حرم شریفین جوادین(ع)

تصاویر هوایی از حرمین جوادین علیهما سلام الله در كاظمین، را مشاهده می كنید.
به گزارش نما، تصاویر هوایی از حرمین جوادین علیهما سلام الله در کاظمین، را مشاهده می کنید.

2315405.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۱