مدافع تیم ملی به ایران برمی گردد

سایت «haberler» تركیه خبر داد كه باشگاه ترابزون اسپور با مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی ایران مذاكرات زیادی را انجام داد.
به گزارش نما، سایت «haberler» ترکیه خبر داد که باشگاه ترابزون اسپور با مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی ایران مذاکرات زیادی را انجام داد.

به دلیل عدم تمایل و تردید مرتضی به همکاری با باشگاه ترابزون اسپور، مسئولان باشگاه ترکیه ای تصمیم به انصرف از این انتقال گرفته اند. با این خبر مرتضی بزودی ترکیه را به مقصد ایران ترک خواهد کرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۳