هوای تهران سالم است

میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر كمتر از ۲.۵ میكرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به هشت صبح امروز بدون تغییر و با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.
به گزارش نما، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به هشت صبح امروز بدون تغییر و با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۸ به ۷۰ و حجم آلاینده منوکسیدکربن از ۱۸ به ۲۳ افزایش داشته است.

این گزارش می‌افزاید: دراین مدت ایستگاه‌های شهر ری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۰۴، پیروزی (منطقه ۱۳) با شاخص ۱۰۳، و شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۹ بالاترین میزان آلودگی در بین مناطق پایتخت را دارا می‌باشند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۲ با شاخص ۳۴، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۹ و اتوبان محلاتی (منطقه ۱۴) با شاخص ۶۲ آلودگی کمتری را داشته اند.


ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۴