آگاهی از قوانین آپارتمان نشینی در شبكه آموزش

برنامه «بر مدار قانون» این هفته با موضوع قوانین آپارتمان نشینی روی آنتن می رود.
به گزارش نما، حمیدرضا محمدباقری کارشناس حقوقی و دادیار دیوان عالی کشور پنجشنبه ۲۵ مرداد مهمان برنامه «بر مدار قانون» خواهد بود.

در این برنامه در رابطه به قوانین آپارتمان نشینی گفتگو می شود.

برنامه «بر مدار قانون» در راستای ارتقای آگاهی عمومی مخاطبان از قوانین و مقررات جاری کشور و با هدف کاهش هزینه های مادی،معنوی و اتلاف وقت ناشی از طرح دعاوی و دادرسی برای مردم از طریق اطلاع رسانی صحیح مقررات تولید شده است.

برنامه «بر مدار قانون» به تهیه کنندگی سید مصطفی حسینی در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیه ای پنجشنبه ها ساعت ۱۱ صبح از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۴