سكه‌های پیش‌فروش شده را به موقع تحویل می‌دهیم

عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار كرد: سكه‌هایی را كه در گذشته با قیمت مشخص پیش‌فروش كرده ایم، به موقع و با همان قیمت تحویل خواهیم داد.
به گزارش نما، رئیس کل بانک مرکزی گفت: کار اصلی تعادل‌بخشی به موضوع ارز بر عهده بازار ثانویه است.

وی افزود: وزن اصلی بازار ما بر روی بازار ثانویه است و در حال حاضر ۹۵ درصد معاملات در این بازار انجام می شود که این موضوع بر روی بحث سکه نیز به تدریج تأثیر خود را خواهد گذاشت.

رئیس کل جدید بانک مرکزی با بیان اینکه کار اصلی تعادل‌بخشی به موضوع ارز بر عهده بازار ثانویه است, افزود: این بازار به تدریج عمق پیدا می کند.

وی ادامه داد: قیمت های این بازار برای واردکنندگان خیلی قابل قبول نیست، بنابراین به سمت کاهش قیمت حرکت می کند. ما هم تأیید می‌کنیم که خود صادرکنندگان باید متوجه شوند که باید قیمت های خود را پائین بیاورند

همتی گفت: ما از اول گفته ایم که در قیمت‌گذاری دخالت نمی کنیم و بازار خودش تصمیم خواهد گرفت.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۴