بررسی كتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی»

روایت شخصی از امام موسی صدر

اما اگر بخواهیم كتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی» را به اجزاء كوچكتر تجزیه كنیم باید گفت با اجزاء خوبی روبه‌رو می‌شویم. قسمت‌هایی كه هركدام به صورت مستقل دارای ارزش هستند. ارزشی كه هم از انتخاب زاویه دید برخاسته و هم از روایت‌هایی كه با ذره‌بین می‌توان در آنها ردپای امام موسی صدر را به نظاره نشست. زیرا تاثیر یك شخصیتی كه ناپدید شده را می‌توان در زندگی انسان‌های مختلف دید.
فهیمه اسماعیلی- امام موسی صدر، از آن شخصیت‌هایی است که حضور رازگونه‌ای در تاریخ داشته و همین موجب شد نوشتن از او همواره کار سختی باشد. برای همین هرکس سراغ این سوژه رفته هم ترس از شخصیت هم ترس از موفقیت سبب شده احتیاط کند. این همان تصویری است که خواننده در ابتدای کتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی» با آن روبه‌رو می‌شود. کتابی که هفت روایت از اطرافیان امام موسی صدر را در خود دارد و حبیبه جعفریان آن را گردآوری تدوین و در نهایت تالیف کرده است.

اگر به این کتاب از منظر یک کل بخواهیم نگاه کنیم شاید خواننده راضی کتاب را به پایان نرساند. رضایتی که طبیعی است هرکسی پس از اینکه برای یک کتاب هزینه کرد بخواهد مطالبه کند. رضایتی که ناشی از عنوان و توضیحاتی است که احیانا ناشر در مورد یک کتاب ارائه می‌کند و همین سبب می‌شود خواننده از میان خیل عناوین کتب دست روی آن بگذارد و دست به جیب شود. زیرا این کتاب قرار است هفت روایت خصوصی از نزدیکان امام موسی صدر اعم از فرزندان و خواهران و همسر او باشد اما وقتی با روایت‌ها روبه‌رو می‌شویم چیزی بیش از تصاویری جزئی از امام موسی صدر نظر خواننده را به خود جلب نمی‌کند. حتی می‌توان نام این کتاب را روایت‌های شخصی گذاشت. خواننده بیشتر با روایت‌هایی شخصی از اعضای خواننده روبه‌رو است که بیشتر مشغول روایت کردن خود هستند و در گوشه آنها تصویری از امام موسی صدر را هم می‌بینیم که از جلوی دوربین راوی رد شده است.

اما اگر بخواهیم کتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی» را به اجزاء کوچکتر تجزیه کنیم باید گفت با اجزاء خوبی روبه‌رو می‌شویم. قسمت‌هایی که هرکدام به صورت مستقل دارای ارزش هستند. ارزشی که هم از انتخاب زاویه دید برخاسته و هم از روایت‌هایی که با ذره‌بین می‌توان در آنها ردپای امام موسی صدر را به نظاره نشست. زیرا تاثیر یک شخصیتی که ناپدید شده را می‌توان در زندگی انسان‌های مختلف دید.

یکی از ایراداتی که در این کتاب می‌توان به آن اشاره کرد ارائه تصویری ناقص از کتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی» است. هرچند در مجموع تصویری شبح‌گون از این شخصیت تاریخ معاصر می‌بینیم ولی به نظر می‌رسد عامدانه مولف سراغ جایگاه سیاسی این رهبر شیعیان در لبنان نرفته است. در صورتی که بخش زیادی از زندگی او را فعالیت‌های سیاسی‌اش شکل داده و علت ناپدید شدنش هم همین فعالیت‌ها بوده است. برای همین شاید بتوان گفت که مولف در صدد ارائه تصویری مطلوب از خود بوده و چندان واقعیت برایش مسئله نبوده است.

با این وجود کتاب «سید موسی صدر؛ هفت روایت خصوصی» اثر حبیبه جعفریان با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است که نشر سپیده باوران آن را منتشر کرده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۵