تعریف حقیقی احسان از زبان امام حسن(ع)

امام حسن (ع) با بیان حدیثی به جایگاه و ارزش‌‎ احسان پرداختند.
به گزارش نما، اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.



امام حسن علیه السلام :

اَلمَعروفُ مالَم یَتَقَدَّمهُ مَطَلٌ و لَم یَتبَعهُ مَنٌّ ؛

احسان آن است که تأخیرى در پیش و منّتى در پس نداشته باشد .

.

همان ، ج 78 ، ص 115 .


ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۵