حال كه بازی های آسیایی پایان یافت نهادهای بازرسی ورود كنند

حضور تمامی دست اندركاران اجرایی فدراسیون های ورزشی كه هیچ دلیلی برای اعزام آنان قابل پذبرش نمی باشد، باعث تعطیلی این فدراسیونها درمدت زمان برگزاری بازی های آسیایی جاكارتا شده بود.
خسرو کفیلی- هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۸جاکارتا پس از ۱۵ روز رقابت ورزشکاران کشورهای مختلف قاره کهن و در رشته های گوناگون به پایان رسید و کاروان ورزشی ایران متشکل از ۳۸۰ ورزشکار زن و مرد به میهن اسلامی بازگشتند.

به دور از نتایج کسب شده از سوی کاروان ورزشی ایران در این بازی ها که بزودی کارشناسان رشته های گوناگون به تحلیل ونقد آنها در رسانه های خود خواهند پرداخت خواسته جامعه ورزش کشور ورود نهادهای نظارتی به ویزه بازرسی کل کشور و بررسی وضعیت همراهانی است که با استفاده از رانت های مدیریتی برای گشت و گذار و تفریح با هزینه بیت المال عازم جاکارتا شدند.

افزون بر ۳۸۰ ورزشکار رشته های گوناگون که در قالب تیم های مختلف کشورمان عازم جاکارتا محل برگزاری این رویداد مهم شدند بیش از ۳۰۰ نفر نیز به عنوان همراه در قالب کاروان ورزشی ایران درفواصل مختلف عازم جاکارتا شدند.

کمیته ملی المپیک این همراهان را با عناوین همچون مربی، داور و... عازم جاکارتا کرد و حتی گفته می شود برای آنان حق ماموریت نیز درنظر گرفت که آنها را به صورت دلاری پرداخت کرد.

علاوه بر آن به جز روسای ۲۹ فدراسیون ورزشی که تمامی آنان درگروه های نخست به جاکارتا اعزام شدند ودر پروازهای پایانی بازگشتند، شمار بسیاری از نایب رئیسان و دبیران فدراسیون ها نیز در کاروان ورزشی ایران حضورداشتند.

حضور تمامی دست اندرکاران اجرایی فدراسیون های ورزشی که هیچ دلیلی برای اعزام آنان قابل پذبرش نمی باشد، باعث تعطیلی این فدراسیونها درمدت زمان برگزاری بازی های آسیایی جاکارتا شده بود. بدون توجه به نتایج کسب شده از سوی ورزشکاران کشورمان دراین رویداد قاره ای از جمله اتفاقات خبر ساز در خلال برگزاری بازی های آسیایی، اعزام دختر مدیرکل بین الملل کمیته ملی المپیک به جاکارتا بود. این خبر که بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشت، سریعا توسط معاون کاروان اعزامی توجیه شد.

اصغر رحیمی در این باره گفت: مدیرکل روابط بین الملل کمیته ملی المپیک قبل از اعزام تیم اعلام کرد که در تابستان به دلیل تعطیلات مدارس و مشکلاتی که برای تنها گذاشتن دخترشان داشت، نمی توانست او را در تهران بگذارد و به همین خاطر تمام هزینه های مربوط به فرزندشان را به صورت شخصی پرداخت کرده و او را نه به عنوان سهمیه که با هزینه شخصی به همراه شان آورده است.

در پی فاش شدن این خبر، اخبار دیگری از جمله حضور منشی های برخی از مدیران کمیته ملی المپیک و مقامات ارشد کاروان ورزشی ایران در جاکارتا و افراد ناشناخته ای که در معیت این مقامات در سالن های مختلف مشاهده شدند نیز خبرساز شد که تاکنون پاسخی به آنها توسط مسئولان کاروان ورزشی کشورمان به آنها داده نشده است.

با توجه به شواهد انکار ناپذیری که در خصوص افرادی که با عناوین مختلف درمعیت کاروان ورزشی ایران عازم جاکارتا شدند اکنون انتظار است با پایان این بازی ها مسئولان نهادهای بازرسی کل کشور در برهه ای که ایران اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار به ویژه در بخش ارزی مواجه است بسان قوه قضائیه که مبارزه علنی خود را با مفسدان اقتصادی با برگزاری دادگاه های علنی آغاز کرده است در این موضوع ورود کرده وبا متخلفان برخورد لازم را به عمل آورد تا در دوره های آینده شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. در راستای این بررسی وبا توجه به تخصصی بودن این موضوع و عناوین که برای همراهان اضافه در کاروان ورزشی ایران بکار رفته است مسئولان سازمان بازرسی کل کشور می توانند با استفاده از کارشناسان ورزشی تحقیقات خود را نهایی و با متخلفان برخورد نمایند. نکته قابل توجه آن که برای اعزام کاروان ورزشی نزدیک به ۷۰۰ نفری ایران به بازی های آسیایی جاکارتا افزون بر صدها میلیارد تومانی که هزینه آمادگی تیم های اعزامی شد بیش از دومیلیون دلار نیز هزینه اعزام این کاروان شده است.

علاوه بر این تحقیق، کمیته ملی المپیک نیز باید پاسخگوی اعزام تیم ها و ورزشکاران رشته های مختلفی باشد که از همان اول مشخص بود که جایگاهی در میان تیم های برتر نخواهد داشت و بیشتر به عنوان توریست به این بازی ها اعزام شدند.

بی شک عنوان توجیهاتی همانند کسب تجربه از سوی ورزشکاران و یا حمایت از رشته های پایه و... توسط مقامات کمیته ملی المپیک پاسخ مناسبی به افکار عمومی در باره اعزام تیم هایی که هیچ شانسی برای کسب مدال از این بازی ها نداشتند، نخواهد بود.

افزون بر آن شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان نیز باید پاسخگوی چرایی اعزام تیم ها و ورزشکارانی باشد که از همان ابتدا مشخص بودکه جایگاهی دربین تیم های برتر نخواهندداشت ومدالی برای کشورمان کسب نخواهند کرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۱۳