ابوترابی در گفتگو با نما:

سازمان محیط زیست باید درباره جاسوسان دستگیر شده پاسخگو باشد

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان سازمان محیط زیست باید پاسخ گو باشند و نه اظهار نظر كننده كه چرا امكا ن بروز جاسوسی های فوق العاده بزرگ و نگران كننده امنیتی برای كشور و مردم در حیطه مسئولیتی آنها در سازمان مطبوعشان روی داده و تا قبل از ورود سیستم های اطلاعات و امنیتی سپاه برخوردی با مجرمان نشده است
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر دلخوری از دخالت نیروهای امنیتی سپاه برای دستگیری جاسوسانی که منجر به ورود خسارات فراوان به کشور و مردم شده اند، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب نمودیم که یکی از مراجع و ضابطین دادگستری بخش اطلاعات سپاه است که وظیفه ذاتی چون وزارت اطلاعات در رسیدگی به امور و جرائم دارد که ممکن است در آینده تبعات امنیتی برای کشور داشته یا جرمی در رابطه با آنها در حال وقوع باشد که یکی از آنها همین مسئله مقابله با نفوذی ها و دستگیری جاسوسان و مسائل مرتب با اقدامات این افراد در کشور در سازمان های مختلف کشور بدون هیچ محدودیتی است.
وی افزود: جاسوسی هایی عظیمی که این افراد در سازمان محیط زیست انجام داده و اطلاعاتی که از کشور به بهانه محیط زیست در رابطه با مسائل نظامی و موشکی خارج کرده اند بسیار نگران کننده بود و اتفاقات بسیار ناگواری روی داده و مسائل پشت پرده ای وجود دارد که امنیت کشور را به خطر انداخته و افراد مختلفی در آن دخالت دارند.
ابوترابی ادامه داد: برخی از این افراد جرائم سنگین و برخی جرائم سبک تری مرتکب شده اند لیکن در مجموع اطلاعات بسیار مهم و حیاتی مملکت توسط این جاسوس ها که برای کشور بسیار اهمیت داشت از دست رفته که نباید کوچک شمرده شود و برخورد با آنها از سوی افرادی چون رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست زیر سوال برود که اگر مدیریت ها درست بود این اتفاقات نمی افتاد و نیاز به ورود نیروهای اطلاعاتی هم نبود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان سازمان محیط زیست امروز باید پاسخ گو باشند و نه اظهار نظر کننده و منتقد اقدامات صورت گرفته لازم در برخورد با جاسوسان که امنیت کشور را به خطر انداخته اند و امکان بروز جاسوسی های فوق العاده عظیم در حیطه مسئولیتی آنها و در سازمانشان روی داده و تا قبل از ورود سیستم های اطلاعات و امنیتی سپاه برخوردی نشده است.
وی خاطر نشان شد: امروز باید از سپاه و اطلاعات سپاه بابت کشف این شبکه های پیچیده و مخوف که اطلاعات حیاتی کشور را به راحتی در نبود مدیریت های لازم از سوی سازمان های ذیربط بخصوص در سازمان محیط زیست به خارج از کشور منتقل می کردند تشکر کنیم نه اینکه اقداماتشان را که منجر به تامین امنیت کشور و مردم در ابعاد مختلف بخصوص شناسایی و دستگیری جاسوسان می شود نقد و تخریب نماییم.

ثبت: ۱۳۹۷/۶/۱۷