مداحی سوزناك یك كودك درباره حضرت علی اصغر(ع)

به گزارش نما، مداحی عربی یك كودك عرب در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام با زیر نویس فارسی را مشاهده می كنید.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۱۹