روایت های رهبر انقلاب اسلامی از دستاورد های انقلاب/ فیلم

در این فیلم بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را مشاهده می كنید.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۱۹