این همه سلطان و یك رعیت!

از حال و هوای سلاطین این روزها
480702_260.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۰