برگزار نشدن نمایشگاه های پاییزه در سال جاری

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در رابطه با برگزاری نمایشگاه های پاییزه در استان تهران اظهار كرد: امسال به دلیل شرایط اصناف كه نیاز به حمایت دارند، اگر نمایشگاهی برگزار شود باعث نارضایتی این صنف خواهد شد.
به گزارش نما، محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در رابطه با برگزاری نمایشگاه های پاییزه در استان تهران اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط اصناف که نیاز به حمایت دارند، اگر نمایشگاهی برگزار شود باعث نارضایتی این صنف خواهد شد.

وی افزود: وظیفه تنظیم بازار تامین کالاهای بازار در فصول مختلف است و براساس گفتگویی که با وزارت صمت داشتیم، در بازار با کمبود کالا مواجه نشویم.

امامی امین گفت: اصناف تهران نیز به شدت با برگزاری نمایشگاه مخالف هستند. به همین دلیل وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت طی نامه ای به مسئولان مصلی تا از برگزاری نمایشگاه در این مکان خودداری کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون در بازار با کمبودی روبه رو نیستیم و نظارت بر روی قیمت کالاها نیز در حال انجام است .

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران تصریح کرد: نه مصلی و نه جاهای دیگر حق برگزاری هیچ نمایشگاه پاییزه ای را ندارند.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۰