اینترنتی شدن صدور مجوز ساخت و ساز تا پایان سال

سید محمدعلی افشانی در دومین نشست با نخبگان شهر تهران خبر داد كه شهرداری تهران صدور مجوز ساخت و ساز را تا پایان سال اینترنتی خواهد كرد.
به گزارش نما، سید محمدعلی افشانی شب گذشته در دومین نشست هم اندیشی نخبگان شهر تهران با حضور صاحب نظران شهر هوشمند گفت: قانون بلدیه اولین بار در سال ۱۲۸۶ تصویب شد که اتفاقا قانون خوبی است و متاثر از تفکرات مشروطه طلبان است و امروز هم همان قانون اجرا می‌شود. اما مشکل آنجاست که در ایران برنامه‌ها و قوانین با این که تفکرات مترقی را همراه دارند به طور کامل اجرا نمی‌شوند.

وی افزود: اولین برنامه مصوب در ایران متعلق به ۷۰ سال قبل است و دانشگاه هاروارد آن را برای ایران طراحی کرده بود از آن سال هر چه بودجه سالیانه و برنامه‌های بلندمدت در ایران نوشته شده است بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد ایران و هزینه‌های جاری آن باید از درآمد نفت رها شود، اما هیچ گاه این مهم محقق نشد. تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد درآمد‌های ایران از نفت و سایر بخش‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها ۵ درصد آن هم با فروش اوراق مشارکت و امثال آن به عمران اختصاص می‌یابد.

شهردار گفت: سازمان برنامه و بودجه هم از زمانی که سیستم حقوق و مزایا به عهده اش گذاشته شد دیگر نتوانست وظیفه برنامه ریزی کلان را انجام دهد و مرحوم دکتر عظیمی در آن زمان گفت: با این کار آخرین میخ بر تابوت برنامه ریزی در ایران زده شد.

افشانی خطاب به نخبگانی که در جلسه پیشنهاداتی ارائه داده بودند، گفت: زمان ما محدود است؛ دوستانی که تجربه و دانشی دارند آن را ارائه دهند تا در برنامه ریزی‌های شهرداری مبنا قرار گیرد. من همواره گفته ام توسعه فرآیندی پیچیده، تدریجی، مستمر و تاریخی است. دوستانی که در این مجلس از تجربه سایر شهر‌ها و کشور‌ها در زمینه شهر هوشمند سخن می‌گفتند این تجربیات را در اختیار ما قرار دهند که در برنامه ریزی‌های خود از آن استفاده کنیم و این را بدانید که بدون مشارکت نخبگان ما نمی‌توانیم برنامه خوبی ارائه دهیم.

وی گفت: نظر شخص من این است که برای کار نباید منتظر یک برنامه شبیه مدینه فاضله باشیم، بلکه باید سریع‌تر از هر جا که می‌توانیم شروع کنیم. مثلاً باید صدور پروانه ساختمانی را به صورت اینترنتی و الکترونیکی کنیم و هر کس که خواهان دریافت مجوز ساخت و ساز است با وارد کردن مشخصات ملک خود و سایر مدارک شرایط ساخت را از طریق اینترنت دریافت و عوارض لازم را پرداخت و بدون حضور در شهرداری و دخالت و چانه زنی با کارمندان مجوز خود را به صورت اینترنتی دریافت کند. همین صدور پروانه به شکلی که امروز ارائه می‌شود یکی از مهم‌ترین چالش‌های فسادی در شهرداری تهران است که باید برطرف شود. من دستورات لازم را داده ام و اعلام کرده ام که باید تا پایان سال به این هدف برسیم.

شهردار تهران با اشاره به هوشمندسازی خدمات در شهر گفت: همین شرکت‌های تاکسی اینترنتی که از سیستم هوشمند جذب مسافر و ارائه خدمات حمل و نقلی بهره می‌برند نمونه‌های موفقی از هوشمندسازی خدمات شهری است. ما می‌توانیم شبیه همین تجربه را مثلاً در آبیاری فضای سبز تهران و برخی زمینه‌های دیگر ایجاد کنیم. همه این خدمات به ارتقای رفاه زندگی مردم که هدف اصلی ما است، کمک می‌کند.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۰