عطریانفر پشت به فتنه ۷۸و۸۸: مطالبات از طریق تظاهرات خیابانی به دست نمی‌آید!

محمد عطریانفر، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی در روزنامه سازندگی (ارگان این حزب) در یادداشتی ضمن اذعان به اینكه محبوبیت اصلاح‌طلبان در یك سال اخیر كاهش یافته، سعی كرده آن را غیر از عملكرد ضعیف حسن روحانی و دولت دوازدهم به نوع موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در مورد آشوب‌های دی‌ماه 96 مرتبط كند.

محمد عطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در روزنامه سازندگي (ارگان اين حزب) در يادداشتي ضمن اذعان به اينكه محبوبيت اصلاح‌طلبان در يك سال اخير كاهش يافته، سعي كرده آن را غیر از عملكرد ضعيف حسن روحاني و دولت دوازدهم به نوع موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در مورد آشوب‌هاي دی‌ماه 96 مرتبط كند. آشوب‌هايي كه اصلاح‌طلبان ندانستند در مواجهه با آن بايد چه كنند، يك روز رقباي انتخاباتی‌شان را متهم به ساماندهي آشوب‌ها كردند و روزي آنها را ضدانقلاب ناميدند و روز ديگر گفتند آنها مردم بودند! در هر حال اين بار اصلاح‌طلبان در كنار معترضان نبودند؛ زيرا مخاطب اعتراضات دولتي بود كه آنها بر سر كار آوردند. اما نكته جالب اذعان عطريانفر به بي فايده بودن اعتراضات خياباني است و اين ميان به اصلاح‌طلبان اعتقادي را نسبت مي‌دهد كه مروري چند تيتر از اقدامات جريان اصلاحات باعث مي‌شود نسبتي كه عطريانفر بيان كرده، بيشتر خنده‌دار به نظر برسد. عطريانفر در پايان يادداشتش مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان نمي‌توانند بپذيرند كه جرياناتي حق و ناحق دست به رفتاري بزنند كه انسجام و انتظام ملي را با خطر مواجه كند. روشن است كه اين مواضع با آشوب و ناامني اجتماعي هيچ نسبتي برقرار نمي‌كند، با انتقاد مردم مواجه شود كه به باور اينجانب اين انتقاد به حق نيست؛ اگرچه منطق فعاليت سياسي حكم مي‌كند كه اصلاح‌طلبان مردم را توجيه كنند و به مردم توضيح دهند كه كنش افراطي چه فردي و چه در عرصه جامعه قابل دفاع نيست.» تعجب‌آور است آيا اصلاح‌طلبان مردم را طرفدار ناامني و آشوب مي‌دانند كه فكر مي‌كنند مردم منتقد موضع مخالف آشوب هستند؟! و باز عجيب‌تر اين عبارت در ادامه يادداشت كه «اصلاح‌طلبان... معتقدند از طريق تظاهرات خياباني مطالبات و حقي براي مردم به دست نمي‌آيد.» اين روز را به خاطر بسپاريم؛ 9 سال پس از آشوب‌هاي خياباني سال 88 و 19 سال پس از آشوب خياباني سال 78، اين محمد عطريانفر از خواص اصلاح‌طلب است كه در روزنامه سازندگي از اعتقاد اصلاح‌طلبان به به دست نيامدن حق از تظاهرات خياباني مي‌گويد! گويا همه آن اردوكشي‌هاي خياباني و آشوب‌ها كار ديگران بوده است!
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۱