بازیكن مصدوم استقلال در خانه جدید

بعد از اینكه چند روز پیش اعلام شد كه صاحبخانه لئاندرو پادوانی او را جواب كرده و این برزیلی باید خانه‌ای كه در آن ساكن است را تخلیه كند باشگاه استقلال منزل جدید را به مدافع برزیلی خود تحویل داد.
به گزارش نما، بعد از اینکه چند روز پیش اعلام شد که صاحبخانه لئاندرو پادوانی او را جواب کرده و این برزیلی باید خانه‌ای که در آن ساکن است را تخلیه کند باشگاه استقلال منزل جدید را به مدافع برزیلی خود تحویل داد.

پادوانی که به خاطر مصدومیت از ویلچر استفاده می‌کند، از شرایط خودش ابراز ناراحتی کرده بود.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۱