مردم در انتظار پاسخگو؛ دولت بدون سخنگو!

وقتی دولت حتی در انتخاب سخنگو كه به تأكید مرجع دیگری یا عبور از فیلتر شورای نگهبان نیاز ندارد، دچار تنبلی و اختلاف است، به طریق اولی در فائق آمدن بر مشكلات با موانع و سختی‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
با وضعیت بسیار عجیب روبه‌رو هستیم که برای نگارنده این عبارات به هیچ عنوان قابل درک نیست؛ چرا که از یک سو در تریبون‌ها مسئولان گوناگون دولت، مجلس و همچنین بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مدام از وجود جنگ اقتصادی دشمن، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشار خارجی سخن گفته و به مردم می‌گویند باید با تمام قوا در مقابل اقدامات و توطئه‌های دشمن بایستیم و از سوی دیگر بسیاری از مدیران و مسئولان دولتی و همچنین چهره‌های نزدیک به دولت و مجلس و حامیان انتخاباتی منتخب انتخابات 92 و 94 از ضرورت تشریح وضعیت برای مردم و در جریان قرار دادن جامعه سخن می‌گویند؛ اما در همین دوران جنگ اقتصادی دولت اعتدال پس از استیضاح وزیر اقتصادش هنوز مهم‌ترین وزارتخانه این روزهای کشور را با سرپرست اداره می‌کند و در حالی که همه از لزوم حرف زدن مسئولان و دولتمردان با مردم سخن به میان می‌آورند و تأکید می‌کنند دولتمردان و دیگر صاحب‌منصبان باید درباره وضعیت کشور به افکار عمومی توضیح دهند، پس از استعفای محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، هفته‌هاست دولت دوازدهم سخنگو ندارد و مشخص نیست پرسش‌های رسانه‌ها درباره عملکرد دولت را چه کسی باید پاسخ دهد و چه کسی باید نظر دولت، اقدامات و خدمات دولت را به اطلاع عموم برساند تا در وضعیت بسیار تعجب‌برانگیز و غیر قابل فهم، درستی و اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ریشه مشکلات جاری کشور بیش از پیش آشکار ‌شود! آنگاه که فرمودند ریشه بیشتر مشکلات امروز در داخل و ناشی از سوء مدیریت‌هاست؛ واضح است وقتی دولت حتی در انتخاب سخنگو که به تأکید مرجع دیگری یا عبور از فیلتر شورای نگهبان نیاز ندارد، دچار تنبلی و اختلاف است، به طریق اولی در فائق آمدن بر مشکلات با موانع و سختی‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۶