اعلام جزئیات جدید از تصادف مرگبار كاشان - نطنز

خالدی با تشریح ابعاد مهیب تصادف و آتش سوزی یك اتوبوس با تانكر حمل سوخت كه حدود ۹ ساعت مهار آتش آن به طول انجامید، گفت: این اتوبوس در بین راه نیز مسافر سوار كرده است بنابراین آمار نهایی سرنشینان كامل و اطمینان دقیقی نیست.
به گزارش نما، تصادفی بر اثر برخورد یک اتوبوس با تانکر حمل سوخت در ساعت حدود 23 شب 26 شهریور گزارش شد که محل حادثه نیز از سمت کاشان 25 کیلومترمانده به نطنز بوده است و براساس گفته‌های مجتبی خالدی - سخنگوی سازمان اورژانس کشور تعداد متوفیان این حادثه همان آماری است که اعلام شده است، ولی این حادثه 19 مصدوم نیز داشته است و 8 مصدوم نیز ترخیص شدند.

وی با اشاره به اعزام و بستری شدن مصدومان در بیمارستانهای سوختگی اصفهان، کاشان و بادرود عنوان کرد: سازمان حمل و نقل تعداد مسافران را 36 نفر عنوان کرده است ولی این اتوبوس در بین راه نیز مسافر سوار کرده است بنابراین آمار نهایی سرنشینان کامل و اطمینان دقیقی به آمار مبدا مسافران نیست.

خالدی با بیان اینکه چهره متوفیان نیز در حال حاضر قابل شناسایی نیست، تصریح کرد: به هر حال طبق اطلاعات و گزارش حادثه تانکر حامل سوخت تا ساعت 8 صبح در حال سوختن بوده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه تصادف این اتوبوس با تانکر حمل سوخت تداعی کننده و تکرار حادثه مرگبار سنندج بود که چند ماه قبل رخ داده بود.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۲۷