طالبان به معلمان و دانش‌آموزان افغان هشدار داد

طالبان به معلمان و دانش‌آموزان افغانستان هشدار داد تا در انتخابات پارلمانی شركت نكنند و اجازه ندهند از مدارس به عنوان حوزه‌های رای‌گیری استفاده شود.
به گزارش نما، طالبان به معلمان و دانش آموزان افغانستان هشدار داد، تا در انتخابات پارلمانی شرکت نکنند و اجازه ندهند از مدارس به عنوان حوزه‌های رای‌گیری استفاده شود.

عناصر طالبان امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند، آنها مراکز برگزاری انتخابات 20 اکتبر(28مهر) را که از نظر آنها غیرقانونی است هدف حمله قرار خواهند داد.

در سال‌های اخیر طالبان روزانه حملات متعددی را انجام داده است که عمدتا نیروهای دولت افغانستان و نیروهای امنیتی هدف آن بودند.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۵