انصراف امامی و سلیمی از كاندیداتوری شهرداری تهران

عبدالحمید امامی و مصطفی سلیمی با نوشتن نامه های جداگانه ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از كاندیداتوری شهرداری تهران انصراف دادند.
به گزارش نما، عبدالحمید امامی و مصطفی سلیمی با نوشتن نامه های جداگانه ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف دادند.

قرار است در جلسه امروز شورای شهر تهران 5 گزینه نهایی شهرداری تهران معرفی شوند.


ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۵