فرودگاه لندن تخلیه شد

خبرگزاری اسپوتنیك روسیه از تخلیه فرودگاه هیترو در حومه لندن به خاطر كشف یك بسته مشكوك خبر داد.
به گزارش نما، روزنامه اکسپرس میگوید که فرودگاه موقتا تعطیل شده و چندین پرواز به تاخیر افتاده است.

این بسته مشکوک در کانتر پذیرش ترمنیال 4 این فرودگاه بلیط کشف شده است.

براساس این گزارش، پلیس انگلیس در صحنه حاضر شده و کلاین بخش را از مسافران و خدمه فرودگاه تخلیه کرده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۵