انتقاد عضو شورای شهر به شهرداری تهران درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۶

مرتضی الویری نسبت به گزارش تفریغ بودجه ۹۶ به شهرداری تهران انتقاد كرد.
به گزارش نما، مرتضوی الویری در جریان نودوهشتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به گزارش تفریغ بودجه 96 شهرداری تهران گفت: ما زمانی که گزارش تفریغ بودجه 95 را در خرداد ماه امسال در شورا بررسی کردیم تاکید کردم که گزارش تفریغ بودجه 96 تغییراتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه ما نکاتی را در شورای پنجم برای گنجاندن در گزارش تفریغ بودجه 96 تاکید داشتیم اما متاسفانه شهرداری تهران توجهی به این نکات نداشته است و شکل گزارش تفریغ بودجه 96 همانند گذشته است.

رئیس کمیسته برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: قرار بود در گزارش تفریغ بودجه 96 علاوه بر عملکرد ریالی، عملکرد مقداری هم اشاره شود ضمن اینکه در این گزارش گزارشی از شرکت‌های شهرداری تهران آورده شود که هیچ کدام از این ملاحظات در گزارش تفریغ بودجه 96 دیده نمی‌شود.

وی در پایان گفت: زمان محدود است و بنابراین تاکید می‌کنیم که شهرداری تهران مصوبه شورای شهر تهران را درباره گزارش تفریغ بودجه 96 رعایت کند.


ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۵