ابوترابی در گفتگو با نما:

پرداخت حقوق های نجومی با چراغ سبز دولت روی می دهد

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: از افرادی كه خود حقوق های نجومی می گیرند نمی توان انتظار داشت با معرفی دریافت كنندگان حقوق های نجومی به قوه قضاییه با تخلفات آنان برخورد كنند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره ادامه یافتن پرداخت حقوقهای نجومی، گفت: متاسفانه با وجود پیگیری های صورت گرفته برای معرفی دریافت کنندگان حقوق های نجومی و عاملان این پرداختها در دولت و مجازات قانونی متخلفین هنوز کار جدی در این رابطه انجام نشده است.
وی با بیان کوتاهی های صورت گرفته در این رابطه، اظهار نمود: متاسفانه دولت و دیوان محاسبات در این مورد بسیار کوتاهی کرده و علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در رسیدگی به مسئله حقوق های نجومی برخورد مناسبی نداشته اند.
وی با اذعان به عدم برخوردقانونی لازم با دریافت کنندگان حقوق های نجومی و عاملان این پرداخت ها، افزود: لیست اسامی افرادی که حقوق های نجومی گرفته و می گیرند تاکنون از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات شان ارجاع نشده است.
ابوترابی گفت: دستگاه قضایی همچنان منتظر دریافت اسامی گیرندگان حقوق های نجومی و نامشروع از سوی دولت و دیوان محاسبات است لذا در این زمینه همه کوتاهی می کنند و تنها مرکزی که اقدامات مختصری دراین رابطه توانسته است انجام دهد مرکز اطلاعات سپاه بوده که برخی اسامی را به قوه قضاییه اعلام نمود.
وی خاطر نشان کرد: مسئولان امر در این رابطه کوتاهی کردند هر چند انتظار ما این بود که اسامی نجومی بگیران به قوه قضاییه ارائه شود و دستگاه قضا به شدت با این افراد برخورد نماید که البته بعد رسانه ای شدن موضوع حقوق های نجومی و دریافتی های نامشروع این افراد، اکثریت آنان در آن برهه زمانی جز تعداد معدودی دریافتی های خود را از بیت المال برگرداندند ولی ضرورت داشت با آنان برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد تا دیگر شاهد تکرار این پدیده ها نباشیم.
وی با اذعان به اینکه عدم ارائه مدارک لازم از سوی دولت رسیدگی به حقوق های نجومی را مسکوت نگه داشته، گفت:البته نمی توان از افرادی که خود غالبا"حقوق های نجومی می گیرند انتظار ارائه مستندات و اعلام اسامی متخلفین به دستگاه های قضایی را داشت.
وی افزود: اخباری موجود است که برخی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی از افراد عالی رتبه دولت در این باره اذن داشته اند و امضای برخی مسئولان مهم دولت برای اشتغال به کار این افراد و دریافت حقوق های نجومی پای فیش های دریافتی شان وجود دارد.
وی با اذعان به اینکه شواهد نشان می دهد با چراغ سبز دولت حقوق های نجومی پرداخت شده است، گفت: انتظار می رود به این امور رسیدگی شود و در این شرایط دستگاه قضا ساز و کاری ارائه نماید که از حق مردم دفاع شود.
ابوترابی با بیان اینکه پرداخت حقوق های نجومی تبعیضی نارواست، اظهار نمود: غالب پرداختی های نجومی در شرکت نفت،سازمان های مالیاتی و بانکها دیده می شود که ادامه یافتن این وضع و عدم مجازات متخلفین سبب سلب اعتماد عمومی و دلسردی مردم خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۲۲