حجت الاسلام باقری بنابی در گفتگو با نما:

تربیت مدیران كشور باید توسط احزاب صورت گیرد

نماینده ادوار مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث تربیت مدیریتی كشور باید توسط احزاب اداره می شد و نه از سوی دولتها با رویكرد جناحی.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده ادوار مردم آذربایجان شرقی در گفتگو با نما در واکنش به سوء مدیریت گسترده در کشور، گفت: سیستم مدیریت کنونی کشور در ساختار با مشکل جدی روبروست، مشکلاتی که متاسفانه عدم اصلاح آنها شرایط نامطلوب کنونی را بوجود آورده است.
وی افزود: متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز جدی به شکل گیری مجموعه هایی بود که بتوانند از همان ابتدا در جامعه استعدادیابی های لازم را نموده و مدیر پروری صحیح از بین مردم و نخبگان بدون گرایشات جناحی و باندی نمایند و مدیرانی کار آمد را برای قرار گرفتن در مناصب اجرا به جامعه معرفی کنند.
وی با اذعان به اینکه بزرگترین مشکل کنونی کشور خلاء ساختار مدیر پرور است، گفت: ساختارهایی سالم و تخصصی نیاز است تا بتوانند امور مدیریتی کشور را به درستی راهبری نمایند چرا که سیستم مدیریت فعلی بخصوص در بخش اجرا معیوب بوده و در غفلت از به بکارگیری نخبگان و مدیران توانمند دچار بیماری شده است.
باقری بنابی گفت: متاسفانه در سیستم معیوب مدیریت کنونی غالب افراد توانمند از قرار گرفتن در مسند امور کنار گذاشته می شوند چرا که سالهاست دولتها صرفا" مدیران حاکم را از جناح و گروه های فکری همسو و نزدیکان و آشنایان خود انتخاب می کنند در حالی که باید مدیرانی کارآمد در ساختارهای سالم و تخصصی تربیت شده و به بخش های اجرائی کشور معرفی و به کارگیری شوند.
وی با انتقاد از اینکه در40 سال گذشته مرکزی برای تربیت مدیران متخصص وجود نداشته است، گفت: هر دولتی که سرکار آمده غالبا" مباحث جناحی و باندی خود را پیگیری کرده است و به شایسته سالاری توجه نشده است لذا دولتها همه به نحوی با مشکل سوء مدیریت جدی مواجه بودند و مدیر پروری و شایسته سالاری مورد غفلت قرار گرفته است.
وی افزود: بحث تربیت مدیریتی کشور باید توسط احزاب اداره می شد و نه از سوی دولتها با رویکرد جناحی، احزاب باید در تعامل صحیح با مردم بدور از توجه به منافع خود اقدام به شناسایی و شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان نموده و با مدیریت پروری استعدادهای نوظهور را به صورت مدیرانی توانمند به بخش های اجرا معرفی می کرد و سیستم های اجرا نیز به درستی از این افراد استفاده می کردند نه از هر کسی بدون داشتن صلاحیت های لازم مدیریتی که پست سازی صرف صورت گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز در کشور هیچ ساختار مناسبی برای مدیر پروری وجود ندارد، گفت: کدام سیستم تاکنون برای معرفی و عرضه نیروهای توانمند در جامعه توانسته کاری انجام دهد امروز متاسفانه باندهای قدرتی در کشور بوجود آمده که در خلاء ساختارهای مدیریت پرور که بتوانند نیروهای توانمند را به جامعه معرفی کنند امور را به دست گرفته و کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرده اند.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۲

آخرین اخبار