بررسی وعده‌های عملیاتی شده یا نشده مسئولان در آبان 97 + صوت

به گزارش نما؛ برنامه پیك بامدادی رادیو ایران در یك بسته خبری به بررسی وعده‌های داده شده توسط مسئولان در یك ماه گذشته پرداخته است. در ادامه می‌توانید از عملیاتی شدن یا نشدن وعده‌های داده شده مسئولان در آبان 97 مانند راه اندازی راه آهن قزوین به رشت، ارومیه به مراغه بیشتر مطلع شوید.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۳