عكس دیده نشده از قدیمی ترین ماشین ساخت ایران

ژیان ماشینی كه در گذشته خیلی تو بورس بود! این مدل ژیان در ایران ساخته و حتی به كشور های عربی حاشیه خلیج فارس صادر میشد!
501622_592.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۷