چالش، سردرگمی و پرخاشگری

دعوا و درگیری در اردوگاه اصلاح طلبان بالا گرفت

اوضاع اردوگاه اصلاح‌طلبان این روزها چندان بسامان نیست. این نابسامانی را می‌توان از مناقشات شكل گرفته در این اردوگاه نیز مشاهده كرد.
اوضاع اردوگاه اصلاح‌طلبان اين روزها چندان بسامان نيست. اين نابساماني را مي‌توان از مناقشات شکل گرفته در اين اردوگاه نيز مشاهده کرد. آخرين آن درگيري بين غلامحسين کرباسچي، دبيرکل حزب کارگزاران و حسام‌الدين آشنا است که رسانه‌اي شده است. کرباسچي به تازگی گفته بود: «روحاني به خواب سنگيني فرو رفته است.» و آشنا در پاسخ به وي در گفت‌وگو با آخرين شماره ماهنامه «انديشه‌ پويا» گفته بود: «براي اينکه آقاي کرباسچي از آقاي روحاني خيلي تعريف بکند، کافي است که آقاي روحاني يک انتصاب را به توصيه‌اش انجام دهد. اگر آن انتصاب را انجام دهد، کاملاً بيدار است و اگر آن انتصاب را انجام ندهد، در خواب غفلت است. اين هشدارهاي کنشگران سياسي را زياد جدي نگيريد.» کرباسچي هم کوتاه نيامده و در پاسخ گفته است: «حسام‌الدين آشنا دروغ مي‌گويد!»
اين درگيري‌ها و پرخاشگري‌ها حاصل ناکارآمدي‌هايي است که اين روزها گريبان‌گير دولت مورد حمايت اصلاح‌طلبان شده و امروز چگونگي مواجهه با آن به يک ابهام و مناقشه در ميان اين اردوگاه بدل شده است. برخي همچنان بر حمايت از دولت پافشاري مي‌کنند و راه گريزي از اين حمايت نمي‌يابند و معتقدند جداسازي راه از دولت اعتدال دستاوردي براي ايشان نخواهد داشت و به هر حال عملکرد دولت به پاي اصلاحات هم نوشته خواهد شد. برخي ديگر اما معتقدند «جلوی ضرر را هر وقت بگيري منفعت است!» از این رو بر عبور از روحاني تأکيد دارند و اين واگرايي را با اتخاذ رويکرد انتقادي آغاز کرده‌اند. ديدگاهي که چند ماهي است قدرت بيشتري يافته و اين روزها انتقاد از دولت با تکرار بيشتري از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب شنيده مي‌شود!
اصلاح‌طلبان در چالشي قرار گرفته‌اند که عبور از آن هر روز سخت‌تر مي‌شود؛ چرا که از يک سو خيز اصلاح‌طلبان براي انتخابات سال 1398 کليد خورده است و بايد تکليف نسبت اصلاح‌طلبان و دولت دوازدهم هر چه زودتر مشخص شود و از ديگر سو تضعیف و کاهش مقبولیت رأس در اصلاح‌طلبان بر آشفتگي‌ها و مرکزگريزيها در اين اردوگاه افزوده است. شوراي‌ عالي
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۲۱