وقتی عادل فردوسی‌پور ۲۰ ساله بود

وقتی عادل فردوسی‌پور ۲۰ ساله بود و برای تست گزارشگری به تلویزیون رفته‌بود
510033_491.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱