برنامه پیك بامدادی رادیو ایران به موضوع حماسه آفرینی مردم در 9 دی 88 پرداخت

9 دی، یادآور حماسه آفرینی مردم انقلابی ایران + صوت

9 دی، سالروز حماسه آفرینی مردم انقلابی ایران و سركوب خیال پوچ دشمنان است.

به گزارش نما، ملت ایران امروز، سالروز حماسه 9 دی را گرامی می‌دارند. حماسه‌ای كه توانست با بصیرت انقلابی مردم، آتش فتنه را خاموش كند.ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۹