كاریكاتور علی دایی!

«عشقی به نام مردم، قلبی به شكل ایران!» عنوان كاریكاتور امروز خبر ورزشی است درباره رفتارهای مردمی علی دایی و حواشی حضورش در كرمانشاه.
512284_334.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰